Základní informace k online výuce v době karantény


1. Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci online.

2. Vyučování probíhá podle běžného rozvrhu, který mají žáci k dispozici.

3. Online výuka neprobíhá v těchto předmětech: tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické činnosti, informatika, volitelné předměty.

4. Suplované hodiny se nevysílají online. Které hodiny budou suplované, dozví se žák na začátku každého dne online výuky.PaedDr. Jan Darsa                                                                                          

ředitel školy     

18.11. 2021

Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: info@zs-vb.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
ředitel školy
475 228 757
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228