Oslava Dne Země na 1.stupni


22. dubna již tradičně slavíme svátek naší Země, a ani letos tomu nebylo jinak. Zatímco žáci z 1.-3. ročníků pilně pracovali na myšlenkové mapě, třídění odpadu a výrobě čelenky, žáci 4.-5. ročníků se vydali na připravenou stezku s devíti úkoly, které se týkaly vody, vzduchu, půdy a třídění odpadu. Některé třídy se ještě nakonec vydaly uklízet okolí školy, za což jim naše Země, ale i okolí moc děkuje. 

Všechna stanoviště a připravené úkoly vedly k zamyšlení, jak mohou i malé děti pomoci naší planetě. S dětmi jsme se shodli, že musíme začít každý sám u sebe. Vždyť neodhazovat odpadky do přírody, neničit přírodu, třídit odpad a neplýtvat jídlem dokáže i malé dítě, když chce! 

Z fotografií je patrné, že děti si den užily a já si jen přeji, aby si ze dne i něco odnesly do budoucna. Vždyť odpadky kolem školy jsou právě od našich žáků!

Děkuji za spolupráci svým kolegyním, které Den Země ve svých třídách umožnily a zrealizovaly a Radě rodičů za finanční podporu.  

Lenka Šidáková, koordinátor EVVO


Fotogaleire 

Fotky třídy 1.A - zde

Fotky třídy 3.A - zde

Fotky třídy 3.B - zde

Fotky třídy 4.A - zde

Fotky třídy 4.B - zde

8101.jpg
8102.jpg
8103.jpg
8104.jpg
Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: info@zs-vb.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
ředitel školy
736 482 656
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228