Řekli o škole

 • Mgr. Eva Petrová, ředitelka Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, Ústí n.L.: „Učitelé velkobřezenské školy pochopili, že čas strávený ve škole by žáci měli prožívat příjemně.“ (Učitelské noviny 15/93)
 • dr. Leah Ingrahamová, ministerstvo školství státu Indiana: „Duch vaší školy a výborná práce, kterou děláte pro děti a rodiče, na mě velice zapůsobily.“ (Ústecký deník, 3. 6.1993)
 • Aleš Horáček, novinář: „Tahle škola může sloužit jako vzor nejenom v naší republice.“ (Ústecký deník, 17. 10. 1994)
 • dr. Aad Doorduijn, poradce Světové zdravotnické organizace, Nizozemí: „Jsem stále plný dojmů z toho, jak jste vytvořili z vaší školy zdravou školu.“ (z dopisu zaslaného škole, prosinec 1994)
 • Jana Škodná, absolventka: „Jsem moc ráda, že jsem absolventkou právě této školy.“ (z ankety pro časopis Puberťák, prosinec 1994)
 • Rosie Brown, univerzita v Chesterfieldu, dr. Julia Hirst, univerzita v Sheffieldu: „Vaše škola nás doslova nadchla. Leckterá anglická základní škola by se mohla u vás poučit.“ PaedDr. Jan Čtvrtečka, MŠMT: Hodně se mi líbí, že máte na chodbách koutky pro pohybové aktivity. Žádné zápory jsem nenašel. (z ankety pro časopis Puberťák, duben 1995)
 • Karl Sigsgond, vedoucí delegace dánských učitelů: „Jsem přesvědčen, že přispíváte velkým dílem k rozvoji českého vzdělávacího systému.“ Kristine Smith, ředitelka dánské základní školy : „ Dovolte, abych vyjádřila hluboký obdiv k vaší práci.“ Alena Volfová, novinářka : „Dvěstěpadesát žáků a učitelů velkobřezenské základní školy může hovořit o tom, že má v zdravém těle zdravého ducha“. (Ústecký deník, květen 1996) Michael Havir, Melbourne, Austrálie: „Děkuji, že jsem se mohl projít po vaší nádherné škole, zdá se mi, že je to skvělé místo. Zvláště mne nadchla myšlenka žákovského parlamentu a časopisu.“ (červen 1996)
 • RNDr. Leoš Dvořák, Csc., katedra teoretické fyziky MFF UK Praha: „Na této škole je žákům počítačová učebna otevřena už od sedmi ráno. A oni tam skutečně chodí. Pomoci e-mailu si dopisují se školami v Dánsku a v Iowě v USA. Školní časopis píšou ve Wordu, místo diktátu si procvičují a ověřují gramatiku na počítači, a že by jim někdo odstřihl elektronickou poštu - to si prý už nedovedou představit.Sympatické je, že pro techniku nezapomínají na duši. V rámci grantu u nich na škole jeden rok působila psycholožka, na níž se mohly děti obrátit se všemi možnými i nemožnými problémy. Její přítomnost se ukázala tak přínosná, že sehnali sponzora, který ji zaplatí další rok .“ (Svět a Internet, červen 1996)
 • dr.Gay Gray, univerzita v Southamptonu: „ Byla jsem okouzlena vším, čeho jste dosáhli. Je to viditelné výsledek uplynulých několika let a přeji vám, aby se všechno dařilo i v dalších letech.„ (1997)
 • Robin Blythe-Lord, fakulta umění a designu, oddělení komunikačních medií Metropolitní univerzity v Manchesteru: „ Prohlížel jsem si webovskou stránku vaší školy, je velmi zajímavá. Vaše škola je velmi činorodá. (1997)
 • Paul Springford, oddělení informačních technologií, St. Ives, Cambridgeshire: „Velice se mi líbí tvořivost vaší školy. Na prvním místě je však přátelská atmosféra mezi žáky.“ (z rozhovoru pro časopis Puberťák, duben 1997)
 • Rodina a škola 12/98: „V Základní škole ve Velkém Březně se zrodil skvělý nápad. Učitelé – nadšenci využili možnosti integrace různých vyučovacích předmětů a spolu se svými žáky se pustili do dvouletého projektu – sběru místních pověstí.“
 • David Rivett, konzultant Světové zdravotnické organizace pro Evropu: „Ihned, jak jsem vstoupil do vaší školy, ucítil jsem jakési přátelské ovzduší, a to bylo ještě dřív, než jsem vás poznal. Teprve potom jsem se dozvěděl, jak funguje a že v ní pracuje žákovský parlament. Jste velice přátelská škola a je tu dobře. (Ratolest, 4/99)
 • Profesor David Burghes, univerzita v Exeteru: „ Mohli bychom se od vás lecčemu učit“ (Učitelské noviny, 1999)
 • Mgr. Aleš Vondráček, ředitel odboru všeobecného vzdělání na MŠMT: „Chci poděkovat celému pedagogickému sboru za dosavadní práci ve škole a za zapojení do projektu Zdravá škola.“ (z dopisu škole, 12. 1. 2000)
 • Mgr. Eva Petrová, ředitelka Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, Ústí n.L.: „Velmi si vážím atmosféry školy, kdy i malé trápení žáka si zaslouží pozornost pedagogů, kdy přístup učitelů je skutečně individuální.“ (Učitelské noviny, 25. 4. 2000)
 • Mgr. Petr Salač, vedoucí inspekčního týmu ČŠI: „Celkově hodnotí ČŠI, na základě velmi dobré kvality vzdělávání a velmi dobré úrovně vedení ředitelem školy, základní školu jako velmi dobrou.“ (z inspekční zprávy, 6. 12. 2000)
 • Mgr. Miroslav Hrabák, ředitel ZŠ Integrál, Praha: „Jsme velice rádi, že jsme mohli navštívit Základní školu ve Velkém Březně. Odnášíme si řadu podnětů pro naši práci.“ 5. 2. 2001
 • PaedDr. Olga Zelinková CSc, významná odbornice v oboru specifických poruch učení, Praha „Úroveň vaší práce s dětmi s poruchou je na velmi dobré úrovni. Můžete být na svoji práci pyšní.“ 13. 9. 2001
 • Mgr. Zdeněk Kavina, vedoucí referátu školství Okresního úřadu v Ústí nad Labem: „Velice si vážím práce učitelů této školy. Opět jsem se přesvědčil, že práce učitele je posláním.“ 4. 10. 2001
 • PaedDr. Radmil Švancar, redaktor Učitelských novin: „… patří mezi školy, které jsou od počátku v projektu Zdravá škola, pracuje u nich žákovské zastupitelstvo, z prostředků Rady rodičů platí externí školní psycholožku, od šestadevadesátého jsou připojeni na internet, běží tu peer programy, organizují prázdninový tábor…“ (Učitelské noviny, 6. 11. 2001)
 • Doc. PhDr. Ctirad Kučera,CSc., ředitel Ústavu slovansko – germánských studií UJEP: „V okrese Ústí nad Labem je třeba také jmenovat velice aktivní Základní školu ve Velkém Březně.“ (Ergo 4/2001)
 • Dr. Michal Kolář, významný odborník v oblasti sociopatogenních jevů: „Vaše škola mi dodala optimismus. Děláte výborné věci.“ 16. 4. 2002
 • MUDr. Drnek, Okresní hygienická stanice v Ústí nad Labem: „Vaší školu velice rád navštěvuji. V poslední době mě jako lékaře zaujala zpráva, že ve vaší škole žáci vypijí nejvíce mléka v České republice.“ 24. 4. 2002
 • Radek Strnad, novinář: „Být o malý krok napřed před ostatními není pro velkobřezenskou školu ctižádostí ani nutností, ale samozřejmostí.“ (Ústecký deník, září 2002)
 • Mgr. Zuzana Štrbáková, zástupkyně ředitele 2. ZŠ Frýdek – Místek: „Hledali jsme inspiraci pro naši další práci, a proto jsme se rozhodli vás navštívit.“ 9. 5. 2003
 • Pavel Koukal, historik: „Alois Jirásek podnítil spoustu zapálených vlastivědných pracovníků (většinou učitelů), kteří snad ve všech regionech bez výjimky vykonali koncem 19. století a na počátku 20. století neobyčejně záslužnou práci. Jejich následovníci ve Velkém Březně se rozhodli navázat na dobrý nápad z roku 1998 a do bohatství naší lidové slovesnosti zasvětit další generace svých žáčků … takže nové doplněné vydání mohlo vyjít pod titulem „Ilustrované pověsti z okolí velkobřezenského“. (SD magazín, 25. 10. 2003)
 • Mgr. Jiří Dvořák, ředitel pilotní ZŠ Lesní z Liberce: „Byl jsem u vás již před několika lety. Nic se nezměnili. Stále mám před sebou tým tvořivých učitelů. (21. 10. 2004)
 • Marcela Adalská, maminka sedmiletého Daniela: „Loni to bylo u zápisu moc pěkné. Škola ve Velkém Březně má skvělé učitele.“ (Ústecký deník, 13. 1. 2005)
 • Mgr. Radek Dlouhý, vedoucí inspekčního týmu ČŠI: „Dobrá pověst školy, dlouhodobě kvalitní úroveň vzdělávacích aktivit, pozitivní klima a v neposlední řadě i zájem a podpora zřizovatele se odrážejí v každoročním nárůstu počtu žáků a příchodu mladých kvalifikovaných učitelů. Škole se daří působit na rozvoj osobnosti žáka v aktivní součinnosti s obcí a rodičovskou veřejností, je významným vzdělávacím, kulturním a sportovním činitelem v obci a místním regionu.“ (z inspekční zprávy, 9. 6. 2005)
 • Ing. Jitka Ledvinková, Správa souboru staveb lidové architektury Zubrnice: „Velké poděkování patří učitelům, kteří se velmi aktivně chopili příležitosti prezentovat práci žáků Vaší školy. Děkujeme také samotným žákům, kteří neváhali a pustili se do vytváření betlémů, které fantasticky dobarvily atmosféru kostela sv. Máří Magdaleny.“ (z dopisu zaslaného škole, 16. 1. 2006)
 • PhDr. Milan Srb, ředitel Laktea, o.p.s.: „Dovoluji si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže ve spotřebě mléka, kterou jste vyhráli. Vyhlášení se koná ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti ministryně školství.“ (z dopisu zaslaného škole, 1. 2. 2006)
 • Gabriela Hauptvogelová, Český rozhlas Sever: „V mnoha případech se učitelé a ředitelé škol snaží dělat, že šikana u nich neexistuje. Přibývá i ovšem výjimek, kde násilí mezi dětmi není tabu. Jednou z nich je Základní škola ve Velkém Březně. Tam mají již přes deset let schránku důvěry, dětem je k dispozici psycholožka a důležitá je i komunikace s rodiči.“ (z vysílání Českého rozhlasu Sever, 11. 4. 2007)
 • Mgr. Marcela Mertinová, poslankyně parlamentu České republiky, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu a tělovýchovu: „Hodně jsem četla o škole v tisku a teď vidím, že právem.“ 19. 4. 2007
 • Prof. Dr. Tibor Szalontai, College of Nyiregyhaza, Nyiregyhaza: „Hodiny matematiky, které jsem viděl, byly vynikající!“ 20. 2. 2009
 • Gabriela Hauptvogelová, Český rozhlas Sever: „To ale rozhodně není případ třeťáků, které učí paní učitelka Renata Zímová, ty prostě matematika baví.“ (z vysílání Českého rozhlasu Sever, 9. 3. 2009)
 • Mgr. Hana Podešvová, vedoucí inspekčního týmu ČŠI: „Vedení školy má vynikající úroveň.“ (z inspekční zprávy, 30. 3. 2009)
 • Mgr. Ferdová, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny: „O vaší velmi dobré péči o žáky s poruchou jsem velmi dobře informována.“ (19. 11. 2009)
 • Eva Vágnerová, výtvarnice: „Žijeme zde od devadesátých let, lidé jsou zde slušní, obec vychází lidem vstříc. Je zde také výborná škola.“ (Ústecký deník, 22. 12. 2009)
 • Adam Carda, novinář: „Vesnická škola s náskokem před většinou městských.“ (Naše adresa, 3. 5. 2010)
 • Dagmar Rýznarová, pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Labem: „Učitelé velkobřezenské školy často dokáží pomoci žákovi, který má na své původní škole velké problémy“. (říjen 2011)
 • Alice Běhounková, ředitelka ZŠ Integrál, Praha: „Záměrně jsem si vybrala školu podporující zdraví, kterou na základě vlastní zkušenosti považuji nejen za nositelku pokroku, ale i za empatickou ke svým žákům“. (z dopisu škole, 20. 2. 2012)
 • Mgr. Hana Podešvová:„Ve všech kontrolovaných oblastech nebyl nalezen žádný nedostatek.“ (inspekční zpráva, 22. 11. 2012)
 • Mgr. Dagmar Malinová, odborná asistentka a tajemnice katedry matematiky UJEP: „Hodina matematiky na Základní škole ve Velkém Březně mě doslova nadchla.“ (vysloveno na konferenci metodiků matematiky, 12. 2. 2014)
 • Doc. Ing. Anna Klosová, CSc., katedra mezinárodního obchodu VŠE: „Sbírka motivačních úloh z matematiky, která vznikla na Základní škole ve Velkém Březně, mě opravdu zaujala a jistě bude zajímavým vkladem do procesu zkvalitňování výuky matematiky na našich školách.“(seminář Matematika hrou, Teplice 10. 6. 2014)