Realizované projekty a publikační činnost pedagogů (1992 - 2014)

1. Učitelé z Velkého Března stavějí zdravou školu, in: Severočeský deník, 13. 11. 1992

2. Je pravopis problémem?, Co je to Zdravá škola?, in: Velkobřezenský zpravodaj, 1992

3. Ztratilo se vám dítě?, Kam po ukončení základní školy?, in: Velkobřezenský zpravodaj, 1992

4. Projekt školní výstavy, přijato a dotováno nadací Škola pro děti (3 000 Kč), 1992

5. Dva učitelé v jedné třídě, in: Učitelské noviny, 15/1993

6. Umění komunikace, in: Severočeský deník, 15. 5. 1993

7. Rozvoj osobnosti dítěte se zřetelem ke zdravému životnímu stylu, Projekt EXTRA, přijat a dotován MŠMT (199 000 Kč), 1993

8. Vydávání žákovského školního časopisu na ZŠ ve Velkém Březně, 45 čísel, od roku 1993 do roku 2006, ukázky otištěny v Učitelských listech, Ratolesti a Učitelských novinách

9. Rozhovor pro Ústecký rozhlas, zkušenosti ze studijního pobytu na základních školách v Dánsku, 45 min., převzalo i celostátní vysílání, 1993

10. Projekt školní časopis, přijato a dotováno nadací Škola pro děti (3 000 Kč), 1994

11. Z Velkého Března na zkušené v Norsku, in: Ústecký deník, 6. 6. 1994

12. Zdravá škola, in: Rodina a škola, 1994

13. Křížovky a osmisměrky pro výuku zeměpisu, 2. místo v soutěži Pedagogická tvořivost, 1994

14. Projekt zdravé školy - Součinnost školy, rodiny a obce při rozvoji osobnosti žáka, realizován na Základní škole ve Velkém Březně, publikován v časopise Ratolest, 1995

15. Projekt obecního zpravodaje, přijato a dotováno nadací Open Society Fund (12 500 Kč), 1995

16. PEER program, přijato a dotováno MŠMT (77 000 Kč), 1995

17. Projekt EXTRA – experiment ve Velkém Březně, in: Ústecký deník, 1995

18. Křížovky a osmisměrky pro výuku zeměpisu, 2. místo v soutěži Pedagogická tvořivost, ukázky na pokračování otiskují Učitelské noviny, 1995

19. Volný čas venkovských dětí s ohledem na výchovu ke zdravému životnímu stylu, přijato a dotováno MŠMT (38 000 Kč), 1995

20. Letní tábor, přijato a dotováno MŠMT (32 000 Kč), 1995

21. Výukový program pro PC v hodině českého jazyka, předneseno na mezinárodním semináři o využití počítačů v Chlumu u Třeboně, in: POŠKOLE 1996, sborník semináře o počítačích ve škole, 1996

22. Výpočetní technika a mezipředmětové vztahy, in: POŠKOLE 1996, sborník semináře o počítačích ve škole, 1996

23. Den, kdy se těším do školy, in: Učitelské noviny, 11. 6. 1996

24. Rozhovor pro kabelovou televizi, informace a seznámení s projektem Zdravá škola a jeho výsledky na ZŠ ve Velkém Březně, 30 min., 1996

25. Internet v hodinách angličtiny, in: ComputerWord, 1996

26. Počítač ve výuce základní školy, in: Ratolest a Učitelské noviny 1996

27. Výukový program pro PC ve vyučování českému jazyku, in: Komenský, červen 1997

28. Pověsti z Českého středohoří, soutěž Pedagogická tvořivost, 105 s., 1997, čestné uznání, (několik pověstí otištěno Ústeckým deníkem a časopisem Ratolest)

29. Cestování a doprava v Evropě, předneseno na mezinárodním semináři o využití počítačů v Sedmihorkách, in: POŠKOLE 1997, sborník semináře o počítačích ve škole, 1997

30. Celostátní výstava žákovských školních časopisů v prostorách Školského úřadu v Ústí nad Labem, 1997

31. Školní výstavy jako vzdělávací projekt, in: Komenský, červen 1998

32. Ilustrované pověsti z okolí velkobřezenského, vydáno nákladem Základní školy ve Velkém Březně, 150 výtisků, 42 s., 1998

33. Textový doprovod k nástěnnému kalendáři České hrady, vydala firma Sun & Rubicon 1998

34. Místní pověsti jako zdroj tvořivosti žáků, in: Komenský, listopad 1998 (též uveřejněno v časopise Moderní vyučování)

35. Sběr místních pověstí jako metoda výchovy a vzdělávání žáků, in: Učitelské listy a Ratolest, prosinec 1998

36. Sbírejte místní pověsti, in: Rodina a škola, prosinec 1998

37. Okresní soutěž v rodinné výchově, pořad televize Kabel plus, 30 minut, 1998

38. Vinařský místopis, in: SD magazín, 12. 12. 1998

39. Zkušenosti při využívání výukového programu Pravopis, in: Komenský, březen 1999

40. Projekt Tulipán, česko-nizozemský ekologický projekt, 1999

41. Mohli bychom se od vás lecčemu učit, Učitelské noviny, 1999

42. Každý má právo být zdravý, in: Ratolest 1999

43. Projekt PEER program, Komunitní nadace (20000 Kč), 1999

44. Velkobřezenští pamětníci dodnes na Slacha vzpomínají, in: Ústecký deník, 18. 3. 1999, též otištěno v SD magazínu 20. 3. 1999

45. Zhodnocení projektu Prevence negativních jevů u dětí školního věku formou peer programu, in: Ratolest, 1999

46. Odešel významný hrdina, in: Litoměřický deník, 27. 10. 1999

47. Dr. Franke byl ozdobou každé vlády, in: SD magazín, 1. 4. 2000

48. Využití neverbálních technik v peer programu, in: Ratolest, 2000

49. Ze zkušeností školní psycholožky, in: Učitelské noviny, 25. 4. 2000

50. Projekt zdravé školy - Součinnost školy, rodiny a obce při rozvoji osobnosti žáka, nová verze, červen 2000

51. Letní tábory se školou, in: Velkobřezenský zpravodaj, říjen 2000

52. Poznatky z výuky předmětu Volba povolání, in: Ratolest 4/2000

53. Letní tábory se školou, in: Ratolest 4/2000

54. Nový předmět děti baví, in : Učitelské noviny 5/2001

55. Má si škola vytvořit vlastní vzdělávací program?, in: Učitelské noviny 16/2001

56. Objev na školní půdě, in: SD magazín, červenec 2001

57. Válečný stíhač prožil mládí ve Velkém Březně, in: Ústecký deník, 26. 10. 2001

58. Pohoda ve Velkém Březně, in : Učitelské noviny 38/2001

59. Představuje se … informační brožura, vydáno nákladem Základní školy ve Velkém Březně, 300 výtisků, 32 s., 2001

60. Nezbytnost věkového automatu, in: Učitelské noviny 1/2002

61. Myslíme na ostatní, in: Učitelské noviny 2/2002

62. Výročí otevření české školy ve Velkém Březně, in: Velkobřezenský zpravodaj, 4/2002

63. První česká škola slaví, in: Právo, 6. 6. 2002

64. Výročí školy s „rubínovým znakem“, in: Učitelské noviny 24/2002

65. Žáci koupali novorozeňata, in: Učitelské noviny 25/2002

66. Dobročinné sbírky školního parlamentu, in: Učitelské noviny 35/2002, též Učitelské listy – internetová verze, 1. 10. 2002

67. Zelená škola – informační CD-ROM, září 2002

68. Vynálezce novoročenky, in. Velkobřezenský zpravodaj, prosinec 2002

69. Ilustrované pověsti z okolí velkobřezenského, vydáno nákladem Základní školy ve Velké Březně, 200 výtisků, 43 s., 2003

70. Veselé zvířecí pohádky a sedm popletených jako přídavek, vydáno vlastním nákladem, 15 s., 2003

71. Velké Březno, okolí a pověsti, multimediální prezentace, CD-ROM, červen 2003

72. Letní dětský tábor (40 dětí), Cesta kolem světa, Srbská Kamenice, červenec 2003

73. Stávkovat by neměli učitelé, ale rodiče za lepší kantory, Ústecký deník, 23. 8. 2003

74. Tým z Velkého Března zabodoval v soutěži, in: Velkobřezenský zpravodaj, listopad 2003

75. Přijeli jsme k vám, pořad rádia Sever, listopad 2003

76. Školně domácí notebooky, in: Učitelské noviny 41/2003

77. Host ve studiu, rozhovor pro rádio Sever, 30 minut, 9. 2. 2004

78. Natáčení pořadu „Hra na zelenou“ pro ČT 1, únor 2004

79. Projekt „Letní tábor“, podaný na krajský úřad v únoru 2004, dotace 50 000,- Kč v květnu 2004 schválena

80. Co dělat když …, in: Ústecký deník, 31. 3. 2004

81. Školy bojují s rozpočtem, in Učitelské noviny 15/2004

82. Reportáž z branného cvičení, TV Prima, 21. 5. 2004

83. Reportáž z Olympijského dne, TV Prima, 24. 6. 2004

84. Jak vyplnit volný čas dětí?, in: Velkobřezenský zpravodaj, červenec 2004

85. Když obec pomůže, školy si nemusejí stěžovat, in: Ústecký deník, 24. 8. 2004

86. Potřebují školy a učitelé pedagogickou komoru?, in Učitelské noviny, 25. 1. 2005

87. Regionální projekty SIPVZ: a/ Děti, rodiče a počítač, b/ Rozvoj žákovských dovedností, dotace 305 000,-Kč, duben 2005

88. Budeme mít jez(y)?, in: Ústecký deník, 17. 5. 2005

89. Ad Jezy na Labi, in: Ústecký deník, 26. 5. 2005

90. Kolik je potřeba nadúvazků, in Učitelské noviny, 35/2005, 11. 10. 2005

91. Projekt Zelená škola, 2005

92. Zastupitelé by měli jezdit vlakem, in Ústecký deník, 21. 11. 2005

93. Život s chemičkou, in Ústecký deník, 13. 4. 2006

94. Regionální projekty SIPVZ: a/ Empatie, b/ Televizní studio „Puberťák“, dotace 58 000 Kč, duben 2006

95. Rozhlasový pořad: Dnešní téma: český pravopis, rozhovor pro Český rozhlas Sever, 60 minut, 2. 10. 2006

96. Vynálezce novoročenky, in: Ústecký deník, též NÚP, 9. 12. 2006

97. Čas vánočních odměn, in: Učitelské noviny, 46/2006, 12. 12. 2006

98. Rozhlasový pořad: Dnešní téma: svačiny ve školách, rozhovor pro Český rozhlas Sever, 13. 1. 2007

99. Šikana ve školách, rozhovor pro Český rozhlas Sever, 11. 4. 2007

100. Jarní projekty, 2007

101. Škola ve Velkém Březně slaví výročí, in: Učitelské noviny 25/2007, 13. 6. 2007

102. Méně známé pomníky T. G. Masaryka, in: Velkobřezenský zpravodaj, červenec 2007 (též NÚP říjen 2007)

103. Vynálezce novoročenky je z Velkého Března, televize Prima, 14. 12. 2007

104. Zajímavé mapy Velkého Března a okolí, in Velkobřezenský zpravodaj, též NÚP, prosinec 2007

105. Vysvědčení ve skanzenu, televize Prima, též NOVA, 1. 1. 2008

106. Vlastivědné zajímavosti z Velkého Března, Nové ústecké přehledy, duben 2008

107. Zapomenutý hrdina, Nové ústecké přehledy, květen 2008

108. Jarní projekty, 2008

109. Nedaří se nám přilákat ženy, natož muže, rozhovor pro Ústecký deník, květen 2008

110. Projekt – Rozvojové aktivity Zdravé školy, Název operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost, náklady projektu: 6 158 000,-Kč, podáno 2008 a 2009

111. Dostali jste už peníze …, in: Učitelské noviny 29/2008, 2. 9. 2008

112. Velkobřezenské osobnosti - Svatopluk Košvanec, in: Velkobřezenský zpravodaj, říjen 2008

113. Řopíky připomínají druhou světovou válku, in: Velkobřezenský zpravodaj, prosinec 2008

114. Reportáž o návštěvě anglických studentů, Český rozhlas Sever, 9. 3. 2009

115. Zajímavosti z Velkého Března, in: Velkobřezenský zpravodaj, duben 2009

116. Husité v základní škole, in: Učitelské noviny, 11/2009, 17. 3. 2009

117. Bludiště, pořad ČT1, 4. 9. 2009

118. Sto let ústeckého divadla, Ústí nad Labem 2009

119. Základní školou duněly africké bubny, in: Ústecký deník, 14. 1. 2010

120. Měl by stačit bakalář?, in: Učitelské noviny 5/2010, 2. 2. 2010

121. Ovoce do škol

122. Školní mléko

123. Zajímavosti z dějin Velkého Března, in: Velkobřezenský zpravodaj, duben 2010

124. Zajímavosti z dějin Velkého Března, in: Velkobřezenský zpravodaj, prosinec 2010

125. Předávání vysvědčení, reportáž TV Nova. 31. 1. 2011 ´

126. Projekt sbírej toner, 2011

127. Recyklohraní, 2011

128. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, 1 700 000,- Kč, 2011

129. Projekt sbíráme baterie, 2011

130. Učíme se rozhodovat za sebe i za kolektiv, krajský projekt, 11 000,- Kč, září 2011

131. Projekt Dítě – škola – společnost (občanské sdružení Spirála), září 2011

132. Projekt Kultura a umění od první třídy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, září 2011

133. Velké Březno a Valtířov, pomůcka pro využívání regionálních prvků, prosinec 2011

134. Vláda bude mít školy, jaké si zaplatí, in: Učitelské noviny 17/2012, 24. 4. 2012

135. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, in: Bedrník, květen 2012

136. Dva články propagující sportovní úspěchy školy, in: Ústecký deník, školní rok 2011/2012

137. Realizaci projektu „Fitcentra na chodbách Základní školy Velké Březno“, 25 000,- Kč, poskytovatel Ústecký kraj, 2012

138.  Projekt – třídění odpadu, Ústecký kraj, 30 000,- Kč, září 2013

139. Projekt Matematika hrou, Tis Praha, 2013

140. Projekt Přírodovědné a technické vzdělávání, Ústecký kraj, 2013

141. Platy nastejno, ONIVy lepší, in: Učitelské noviny13/2013, 2. 4. 2013

142. Projekt Kola pro Afriku, 2014

143. Projekt Olympijský víceboj, Český olympijský výbor, 20 000,- Kč

144. Projekt – Zdravý týden, Ústecký kraj, 25 000,- Kč, září 2014

O škole byla publikována řada článků v regionálním tisku, pravidelně se  zveřejňují informace o škole v informační systému obce.