Poradenství

Školní poradenské pracoviště:

Výchovné poradkyně Mgr. Eva Železná, Mgr. Dagmar Ličmanová, metodik prevence Mgr. Jana Eislerová, školní psycholožka Mgr. Alena Berková

Výchovná a poradenská činnost školy

Kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce se věnují především následující problematice:

Kariérové poradenství

 • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na středních školách, včetně uměleckých škol)
 • uplatnění na trhu práce (poradenství, exkurze,uplatnění)
 • pomoc při přípravě k přijímacímu řízení
 • besedy a osvěty zákonným zástupcům

Pedagogicko-psychologické poradenství

 • pomoc při adaptaci po příchodu z 1. stupně na stupeň 2., při upevňování pracovních návyků
 • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (evidence, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, pomoc asistentů pedagoga, předání do odborné péče)
 • péče o nadané žáky a žáky/cizince
 • pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
 • zápis do 1. třídy
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jana Eislerová se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

 • rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů (prevence, opatření, řešení problémů)
 • rozpis témat prevence do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu
 • krizové situace (informace, kontakty, předpisy, metodické pokyny)
 • preventivní aktivity (projekty, besedy, přednášky)
 • informace, kontaktní údaje, informační tiskoviny, videokazety a CD

Příručka pro rodiče - Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu


Další důležité informace

 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: Mgr. Eva Železná
 • pátek 12:30 - 13:15 (jinak dle dohody)
 • Mgr. Dagmar Ličmanová
  úterý 14:00 15:00 (jinak dle dohody)
 • konzultační hodiny školní psycholožky (Mgr. Alena Berková): úterý 7:30 - 13:00, čtvrtek 7:30 - 13:00          
Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: info@zs-vb.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
H
ředitel školy
475 228 757
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím