Naši sponzoři

Sponzorské dary jsou uvedeny od roku 2014

rok 2018/2019

 • 29. 1. 2019 Women for Women, o.p.s. finanční dar 13 688,- Kč (obědy pro žáky)
 • 25. 9. 2018 Roman Dočkal finanční dar 5 000,- Kč (podpora Vaříme bezlepkově)
 • 4. 9. 2018 Women for Women, o.p.s. finanční dar 9 086,- Kč (obědy pro žáky)
 • 27. 8. 2018 Mgr. Michal Kulhánek a Ing. Mgr. Michal Šidák nákup balíčků pro 1. třídy v hodnotě 4 340,- Kč

rok 2017/2018

 • 22. 3. 2018 Obec Homole pod Pannou - finanční dar 3000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 • 20. 2. 2018 Obec Malé Březno - finanční dar 5000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 • 17. 1. 2018 Women for women - finanční dar 8 307,- Kč (obědy pro žáky)
 • 22. 9. 2017 Roman Dočkal - finanční dar 5000,- Kč (podpora "Vaříme bezlepkově")
 • Women for women, o.p.s. - finanční dar 5936 Kč (obědy pro žáky)
 • Mgr. Michal Kulhánek a Ing. Michal Šidák  nákup didaktických pomůcek do 1. třídy v hodnotě 3 563 Kč.

rok 2016/2017

I naše děti umějí přispět. Viz zde, zde a zde.

 • 20. 6. 2017  Ing. Jiří Pavliš - věcný dar, 4234,- Kč
 • 1. 2. 2017 Ing. Jiří Pavliš - věcný dar (materiál na školní kroužek), 1985,- Kč
 • 7.1. 2016 Obec Malé Březno - finanční dar 5 000 Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 • 28.1.2016 paní Žaneta Koubková, Lhota pod Pannou 39 finanční dar 10 000 Kč (pro potřeby školy)
 • 5. 4. 2016 Ing. Jiří Pavliš -  finanční dar 3 500 Kč (zakoupeny čtenářské kostky, které budou využity v čtenářských dílnách).
 • Poděkování panu Mgr. Michalu Kulhánkovi a Ing. Michalu Šidákovi za nákup didaktických pomůcek do 1. třídy v hodnotě 5 860 Kč. 
 • 23. 8. 2016 Women for women, o.p.s. - finanční dar 11795 Kč (obědy pro žáky)
 • 7. 9. 2016 Roman Dočkal - finanční dar 5000 Kč (podpora "Vaříme bezlepkově")
 • 16. 9. 2016 Ing. Jiří Pavliš - finanční dar 5000 Kč (podpora školních kroužků)
 • 26. 9. 2016 ELKUS s.r.o. - finanční dar 5000 Kč (vybavení ŠD)  
 • Poděkování  panu Jaroslavu Mendlovi za proškolení všech zaměstnanců v oblasti 1. pomoci. Školení bylo poučné, praktické a zábavné, a to vše zdarma.
 • 4. 11. 2016 pan Pavel Šupík za dovezení 2 760 kg - finanční dar 4 968 Kč (pro potřeby školy) 
 • 9.12.2016 Obec Homole u Panny finanční dar 3 000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 • 12.1. 2017 Obec Malé Březno - finanční dar 5 000 Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 • 17. 1. 2017 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. finanční dar 19 972,- Kč (obědy pro žáky)

rok 2015/2016

 •  Michal Kulhánek a Michal Šidák koupili v září 2015 balíčky pro prvňáčky (cena 7 000 Kč).
 • Poděkování panu Václavu Mikeschovi za odvoz sebraných víček, v rámci soutěže Nakrm svého Plastožrouta, do Rynoltic. Moc si toho vážíme.
 •  13. 4. 2015 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. finanční dar 8 520,- Kč (obědy pro žáky)
 •  29. 4. 2015 Ing. Jiří Pavliš věcný dar (startovní čísla), 6 800,- Kč
 • 22. 5. Poděkování panu Tomáši Mikšovskému za poskytnutí dopravy na krajské finále McDonald ´s cup v Teplicích. Děkujeme.
 • 1.9.2015 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. finanční dar 27 624,- Kč (obědy pro žáky)
 • 17.12.2015 Obec Homole u Panny finanční dar 3 000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)

rok 2014/2015

 • 21. 1. 2014 Obec Homole u Panny finanční dar 3 000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 •  16. 7. 2014 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. finanční dar 6 000,- Kč (odměna za umístění v soutěži)
 •  20. 8. 2014 Mgr. Michal Kulhánek a Ing. Mgr. Michal Šidák věcný dar (balíčky pro žáky 1. tříd), 6 400,- Kč
 •  20. 8. 2014 NADACE ČEZ finanční dar 230 000,- Kč (vytvoření pracovní dílny)
 •  17. 12. 2014 Obec Homole u Panny finanční dar 3 000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)
 •  19.12. 2014 Obec Malé Březno - finanční dar 5 000,- Kč (zápis dětí do 1. tříd)

Děkujeme těm, kteří pomáhají!