Kritéria pro příjímaní žáků do školní družiny


V souladu se zákonem 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (vč. kroužku zájmových činností), (tj. 105 žáků).

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.

Kapacita školní družiny

 • Kapacita školní družiny: 75 žáků
 • Kapacita zájmového kroužku: 30 žáků 
 • Celková kapacita: 105 žáků

Školní družina

 • Žáci 1. třídy: všichni zájemci
 • Žáci 2. třídy: všichni zájemci

Zájmový kroužek

 • Žáci 3. třídy: všichni zájemci.
 • Pokud se nenaplní kapacitu 30-ti žáků, mohou se zapsat zájemci 4. tříd.

Upozornění

 • Zásadním kritériem k nepřijetí je špatná platební morálka rodičů žáka.
 • Školní družina a zájmový kroužek musí být zaplacen do určeného termínu.
 • Pokud se tak nestane, rodič bude vyzván k platbě do náhradního termínu (týden).
 • Pokud nebude poplatek uhrazen, žák nebude přijat, případně bude vyloučen ze ŠD.
Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: skola.vb@ustipost.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
ředitel školy
475 228 757
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím