Informace


Provoz školní družiny

Ranní družina (5:45-7:45 hod.)

 • Ranní družina je otevřena od 5:45 hod do 7:20 hodin. Po této hodině děti čekají již před školou s ostatními dětmi.
 • Vychovatelka je k dispozici pro rodiče do 7:45 hod.
 • Z důvodů malé kapacity školní družiny a bezpečnosti bude snížen stav dětí ranní družiny.
 • Ranní družina bude hrazena, tak jako odpolední družina.
 • Přednost budou mít děti 1. a 2. tříd a děti, které dojíždějí ze vzdálených spádových oblastí, ze kterých nejede přímý spoj ke škole. Jde o bezpečnost Vašich dětí.

Odpolední družina  (11:30- 16:30 hod.)

 • Odpolední družina je určena pro žáka 1. a 2. tříd.
 • Odpolední družina  začíná hned po skončení vyučování, kdy si vychovatelky děti přebírají od třídních učitelek.
 • Děti třetích tříd, odchází po vyučování samostatně na oběd do budovy školní jídelny a poté přichází do družiny - zájmového kroužku, kde se hlásí u asistentky.
 • Provoz školní družiny končí každý den v 16:30 hodin.
 • Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dostavit pro Vaše dítě, kontaktujte prosím vychovatelku.
 • Zájmový kroužek při družině: : Kroužek navštěvují přednostně žáci z 3. třídy., Pokud budou v zájmovém kroužku volná místa, mohou se přihlásit i žáci ze 4.tříd.

Informace pro rodiče

 • Žádáme rodiče o vybavení dítěte do školní družiny, tj. přezůvky, oblečení na ven (zůstává v šatně ŠD, prosím podepište), láhev šťávy, balení papírových kapesníků.
 • Za hračky a další osobní věci ŠD neručí.
 • Mobilní telefony mohou děti v ŠD použít, jen v případě potřeby komunikace s rodiči. Použití mobilního telefonu žák hlásí vychovatelce.
 • Poplatek za školní družinu je nutné uhradit do 15.9.2019 bankovním převodem.
 • Poplatek za zájmové kroužky je nutné uhradit do 31.10.2019 hotově ve škole (třídní učitel, vychovatelka).
 • Školní družina pro děti prvních tříd se nachází v horní budově.
 • Školní družina pro děti druhých tříd se nachází v dolní budově.
 • Kroužek zájmové činnosti pro děti třetích tříd se nachází v dolní budově.
 • K přihlášení obědů je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Pokud z nějakého důvodu potřebují rodiče odhlásit oběd, tak na tel. č. jídelny 475 228 395. Obědy je možné také platit inkasem z účtu.

Informace k vyplňování zápisního lístku do školní družiny

 • Na zadní stranu zápisního lístku vyplňte ke každému dnu informace o odchodu dítěte.
 • Pokud bude Vaše dítě navštěvovat ranní družinu, vyplňte prosím kolonku na zadní straně zápisního lístku (žák musí být přihlášen i do ranní družiny).
 • Pokud dítě odchází ze školní družiny samostatně, napište do kolonky čas, kdy vychovatelka dítě pouští z družiny (ne čas odjezdu autobusu)
 • Pokud bude dítě odcházet z družiny samostatně a vždy v jiný čas, napište do zápisního lístku poznámku o tom, že budete o časech odchodů dítěte informovat vychovatelku ve školním notýsku.
 • Pokud bude Vaše dítě odcházet domů s doprovodem, vypište prosím osoby, které jej mohou vyzvedávat.
Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: skola.vb@ustipost.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
ředitel školy
475 228 757
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím