Den Země

2018/2019

17. dubna se celý první stupeň naší Základní školy zúčastnil Dne Země. Tento rok jsem pozvala odborníky ze sdružení POCHOP. Pro děti byly připravené ukázky výcviku dravců, v tělocvičně na děti čekala ochočená liška a v aule byl odborník přes myslivost, který dětem ukazoval souboj jelenů, jejich parohy a další zajímavé předměty. V učebnách se děti seznámily se zvířecími obludkami, na vlastní oči si prohlédly krajtu, sklípkana a štíra. Všechny informace byly velice zajímavé a děti odcházely domů velmi spokojené.

Naši osmáci se jako každý rok vydali oslavit Den Země s našimi nejmenšími do MŠ. Na několika stanovištích naši nejmenší prokázali velké znalosti v oblasti třídění odpadu, v poznávání zvířátek a rostlin. Lenka Šidáková

1470.jpg

2017/2018

Dne 21. 4. žáci 1.stupně oslavili Den Země společně. První dárek naše Země dostala už v aule při slavnostním zahájení celé akce, a to od žáků 1. A, kteří krásně přednesli oslavnou báseň. Na 11 stanovištích s environmentální tematikou pak všichni ukázali, jak dobře se v této oblasti orientují. Žákům nedělalo problém roztřídit odpad to příslušných nádob, věděli si rady i s osudem igelitové tašky, chráněnými živočichy, poznali velké množství léčivých bylin a nepřekvapil je ani záludný kvíz z oblasti botaniky. Velké poděkování patří žákům šestých tříd, kteří stáli na stanovištích a poprvé si vyzkoušeli "učitelskou řeholi". Všichni žáci se na tento den pečlivě připravovali a výsledek byl vynikající. Na slavnostním zakončení Dne Země všechny třídy přednesly báseň, kterou k danému tématu složily během dopoledne a odnesly si zasloužené odměny. 
Škola připravila Den Země i pro místní MŠ. Na stanovištích byli naši deváťáci a vedli si podle slov paní ředitelky výborně. I samotní žáci si práci s malými dětmi moc pochvalovali. 
Lenka Šidáková

Video a foto zde.