6.B - Mgr. Lenka Vodičková

Běh zámeckým parkem

Fotky zde.

Branný den

Fotky zde.

James Bat, podzim 2015

Fotky zde.

Let's make a fruit salad

Fotky zde.

Mikuláš ve 3.B

Fotky zde.

Nejúspěšnější básníci na téma Dýně a Halloween

Fotky zde.

Podzimní návštěva knihovny

Fotky zde.

Projekt zdravá pětka

Fotky zde.

Vánoční krmelec

Fotky zde.

Vánoční nocování ve škole

Fotky zde.

Den Země

Fotky zde.

Halloween

Fotky zde

Matematika s interaktivní tabulí

Fotky zde

Podzimní sklizeň jablíček

Fotky zde

Úkol z Recyklohraní

Fotky zde

Výroba pavouků

Fotky zde

Zdravá svačinka

Fotky zde

Podzimní olympijský víceboj

I v tomto školním roce se naše škola aktivně účastní projektu Česko sportuje, aneb Sazka olympijského víceboje. Disciplín je osm a budeme je plnit hned dvakrát. Podzimní olympijský víceboj proběhl ve čtvrtek 2. 10. a my jsme si ho náležitě užili. Mnozí z nás objevili na svém těle svaly, o kterých do dnes nevěděli. Na prvních třech místech se umístili: Krýša Truxa, Šája Truxová a Luky Šrámek blahopřejeme!Fotky zde.

Beseda s velitelem dálničních hasičů

V úterý 30. 9. 2014 nás navštívil ppor. Volák, velitel dálničních hasičů. Vyprávění bylo velice zajímavé i poučné a naše dotazy nebraly konce. Moc se nám líbila hasičská výzbroj, kterou jsme si mohli i vyzkoušet, nejvíce nás asi zaujala helma s pozlaceným hledím a také jsme velice ochotně prozkoumali každý kout hasičského auta. Při promítání snímků z dopravních nehod nás však opravdu mrazilo a snad i dostatečně poučilo.  Fotky zde.

Dračí soutěž s Fragmentem

Knižní klub Fragment vyhlásil výtvarnou soutěž: Nakreslete křídou na chodník nebo jinak znázorněte draka ze série Odkaz Dračích jezdců. A tak jsme neváhali. Nejdříve jsme si draky podrobně prohlédli a pak se pustili do výtvarničení. Uvidíme, zda-li některý z našich dráčků bude odměněn. Nám se všechny práce moc líbily. Někteří dokonce sami sebe překvapili, že vůbec draka nakreslili.Fotky zde.

Nahlédnutí do hodiny prvouky

Fotky zde.

22. 4. 2014 - Den Země aneb Nebuďme lhostejní k naší planetě

Čekalo nás deset stanovišť: 1. Třídění odpadu 1, 2. Doba rozložení odpadků, 3. Naplněný sběrný box, 4. Správná cesta, 5. Co se ztratilo, 6. Puzzle, 7. Co z čeho je, 8. Třídění odpadu 2, 9. Příběh igelitové tašky, 10. Nebezpečí odpadů. Sice jsme se letos umístili až na 7. místě, ale určitě jsme si příjemnou formou opět zopakovali své znalosti a dovednosti, které si snad budeme již lépe pamatovat. Nechceme přeci žít mezi odpadky!Fotky zde.

Velikonoce

Většině dětí se Velikonoce pojí pouze s malováním vajíček, představou velikonočních prázdnin a pro kluky s možností navštívit své kamarádky s pomlázkou a potěšit je pořádným výpraskem. Proč se vlastně Velikonoce slaví a co se touto tradicí připomíná?   O tom jsme si povídali při výrobě kohoutků, slepiček a vajíček.Fotky zde.

Roční období skupinová práce

Dobře víme, že každé roční období trvá tři měsíce a je něčím typické. A tak jsme dali všechny naše vědomosti dohromady a pustili se do práce. Bylo třeba diskutovat, přesvědčovat a také tvořit. S velkou radostí jsme pak naše dílka prezentovali ostatním.Fotky zde.

Loutky ze sáčků na svačinu

Fotky zde.

Třídní karneval a nocování ve škole

Fotky zde.

Soutěž - Postav si svou zoo

Úkolem bylo ztvárnit sám či se spolužáky některé z 32 zvířátek z různých ZOO České republiky. Hrálo se o rodinné vstupenky do kterékoli z 15 partnerských ZOO v ČR! Podívejte, jaká zvířátka jsme namalovali.Fotky zde.

Práce se špalíčky z bramborového škrobu

Fotky zde.

Jarní větvička s ptáčkem

Fotky zde.

Vycházka k Labi; sběr kamenů; výroba těžítka

Fotky zde.

Soutěž: Poznej jméno

Třída 3. b pro děti z horní školičky připravila soutěž v luštění jmen. Hra se nám moc líbila, děkujeme! Nejúspěšnější luštitelé si pak mohli zamlsat dostali za odměnu lízátko.Fotky zde.

Třídní turnaje Páka; Chobotnice

Luky N. a Domík V. vyhlásili i tento školní rok turnaj v páce, byl to opravdu velký boj. Na největší siláky a silačky se můžete podívat.  Matýska zas okouzlila hra Chobotnice, a tak navrhl turnaj i v této disciplíně, všichni okamžitě s návrhem souhlasili. Jak dopadl tento turnaj a kdo měl štěstí a šikovné ruce? Též uvidíte na fotech. Fotky zde.

Recitační soutěž 2014

V pátek 14. 2. proběhlo třídní kolo v recitaci. Velká porota (děti) vyhodnotila jako nejlepší recitátory Šáju, Lukyho Š. a Sárku. 1. a 2. místo vždy postupuje do kola školního. Tam se Šarlotce i Lukáškovi opravdu dařilo, Lukášek se dokonce umístil v kategorii 2. - 3. tříd na krásném třetím místě! O přestávkách, mezi jednotlivými kategoriemi, jsme mohli zhlédnout různá vystoupení, např. se představil kroužek malých angličtinářů, gymnastika, jojošou nebo ŠD se svou rozcvičkou. Video s recitační soutěží najdete na webových stránkách školy.Fotky zde.

Enigma

To je název dalšího úkolu z recyklohraní. Tento úkol byl věnován jednomu malému elektrospotřebiči úsporné zářivce. Vymýšleli jsme si a kreslili zářivky budoucnosti, zjišťovali, který světelný zdroj je dnes nejúspornější a zopakovali si, jak správně zacházet s úspornými zářivkami.Fotky zde.

Sněhuláci pro Afriku 

I 2. b podpořila celorepublikovou akci "Sněhuláci pro Afriku". Na naší škole se celkem vybralo 11 300 Kč, což si myslím, není vůbec málo. Společně vytvořený sněhulák měl na výšku 32 m a na šířku 14 m. Užili jsme si i stavění menších sněhulajdů, byla to však dřina, sníh přemrzl a jen stěží držel pohromadě. Přesto se nám nějaká dílka postavit podařila. A závěrečné dovádění na sněhu udělalo pěknou tečku za vydařenou akcí. Ve třídě jsme pak zhlédli fota, ohřáli se, dosvačili a zhodnotili dnešní den. Dokázali jsme si, že umíme myslet i na druhé a přitom si to užít. Fotky zde.

Školní akademie

Fota a videa najdete v sekci Aktivity Školní akademie

Adventní čas ve 2. b

Fotky zde.

5. 12. 2013 Čert a Mikuláš ve škole

Dnešní den byl pro nás všechny opravdu výjimečný. Sice nám to jako čertíkům, Mikulášům i andílkům velice slušelo, ale soustředit se na práci opravdu nešlo. Každý sebemenší šramot za dveřmi by mohl přeci znamenat: "Už jsou tady!" Ale vše dobře dopadlo, zůstalo nás všech 25 žáků.Fotky zde.

13. 11. 2013 - První návštěva počítačové učebny

V rámci testování socioklimatu tříd jsme navštívili a seznámili se s počítačovou učebnou v dolní budově školy. Komplexní online diagnostika školních tříd proběhla formou označování obrázků, na kterých byl grafický záznam obvyklých projevů chování dětí. Děti se v tomto prostředí chovaly velice hezky a pracovaly s opravdovým zaujetím, jak je na mnohých fotografiích vidět.Fotky zde.

7. 11. 2013 Ukliďme si svět

Ve čtvrtek 7. 11. jsme se zúčastnili interaktivního programu, ve kterém jsme si nejen zopakovali jak třídit správně odpad, ale také z čeho se skládají různá elektrozařízení a baterie a hlavně jak je lze recyklovat, aby neničily přírodu kolem nás. A protože jsme prokázali opravdu výborné znalosti, obdrželi jsme ZELENÝ CERTIFIKÁT, který najdete v příloze. Akce se nám moc líbila.Fotky zde.

23. 10. 2013 Míša Růžičková ve škole

Míšu Růžičkovou známe hlavně jako zpěvačku a cvičitelku. U nás ve škole se představila s pořadem: Bezpečně přes cestu, pěšky i na kole. Byl to pořad, ve kterém jsme si formou her, písniček a soutěží zopakovali a rozvinuli správné návyky bezpečného chování venku a v silničním provozu. Zazněly však i známé písničky, při kterých jsme byli pěkně slyšet a mohli předvést své pohybové a taneční dovednosti.Fotky zde.

23. 10. 2013 Skupinová práce v českém jazyce

Minulé týdny jsme se v českém jazyce naučili druhy vět. Většina z nás je bezpečně pozná, umí napsat správné znaménko za větou. Dokonce jsme se naučili i pohybovou hru, která naše znalosti o větách také prověří. Dnes jsme pracovali s druhy vět ve skupinách, mnohde probíhaly vážné diskuse a velké přesvědčování, jak je to vlastně správně. No, posuďte sami.Fotky zde.

16. 10. 2013 Světový den výživy

Projekt k Světovému dni výživy v naší třídě určitě splnil, co měl. Děti mnohdy s otevřenými pusinkami poslouchaly a sledovaly, jak žijí nejchudší obyvatelé světa. Kromě toho jsme si povídali o regionálních potravinách, o tom, jak šetřit jídlem a vodou, bez které nelze žít. Vyprávění jsme prokládali krátkými filmovými ukázkami a úkoly z pracovních listů. Snad si děti alespoň střípek z tohoto dne donesly až domů.Fotky zde.

14. 10. 2013 Geometrie ve 2.B

V matematice jsme se několik hodin věnovali geometrickým tělesům. Při skupinové práci jsme měli možnost své znalosti prověřit. Samozřejmě bylo třeba sáhnout i po zručnosti, fantazii a umění se dohodnout. Nakonec dílka sama ukazují, jak to které skupině šlo.Fotky zde.

10. 10. 2013 James Batt ve škole

 Fotky zde.

8. 10. 2013 Šmoulí výtvarná výchova

 Fotky zde.

25. 9. 2013 Návštěva keramické dílny

Již nyní myslíme na vánoční dárky. Rozhodli jsme se, že je vlastnoručně vyrobíme. Snad se budou líbit.Fotky zde.

4. 10. 2013 Zahájení plaveckého výcviku

Fotky zde.

11. 9. 2013 Slunečnice

Zvu Vás na malou výstavu slunečnic. Myslím, že se druháčkům velice povedly.Fotky zde.

27. 6. 2013 Rozloučení se školním rokem

Uteklo to jako voda a jsme na konci 1. třídy. Sedíme v aule školy a sledujeme rozloučení se školním rokem, které uvádějí, jak je zvykem, páťáci, kteří po prázdninách odcházejí na 2. stupeň nebo gymnázia. Nejdříve paní uč. Šidáková vyhodnotila celoroční sběrové akce - z naší třídy byla oceněna Andrejka, která nasbírala nejvíce plechovek a Viktorka, která donesla nejvíce PET lahví. Naše třída se pak rozloučila s ostatními kamarády básničkou Rozloučení a písní s pohybovým doprovodem Vadí, nevadí. Všem třídám se vystoupení moc povedla. Nyní se již těšíme na zítřejší vysvědčení a pak HURÁ NA PRÁZDNINY! Fotky zde.

25. 6. 2013 Olympijské hry 1. stupně

K tradiční akci na konci školního roku patří Olympijské hry. Letos nám počasí opravdu nepřálo, ale přesto jsme si všechny disciplíny, i když pod střechou školy, užili: skok do dálky, hod medicinbalem, prolézání olympijskými kruhy, šplh, překážky, člunkový běh, přesah, trojskok, skládání olympijských kruhů a také znalost našich sportovců. Mezi jednotlivci se na 1. místě ve skoku do dálky a trojskoku umístil Kryštůfek Truxa, na 1. místě v hodu medicinbalem Ondra Vegner, v přesahu na 2. místě Lukášek Šrámek a 2. místo v překážkovém běhu získala Šarlotka Truxová. Celkově jsme se v nejmladší kategorii umístili na 1. místě a tak se mohli pyšnit zlatou medailí. Na cestě celým sportovním dopolednem nás provázel třídní maskot - škorpión. Fotky zde.

19. 6. 2013 - Výlet do Babylonu

Celý rok jsme se pilně učili a bojovali o co nejlepší vysvědčení, a proto jsme si prý zasloužili výlet, na kterém bychom si pořádně zařádili a užili si ho. V lunaparku v centru Babylon v Liberci k tomu byla opravdu skvělá příležitost. Výlet se nám všem moc líbil! Fotky zde.

17. 6. 2013 Běh zámeckým parkem

Na tento vytrvalostní běh jsme trénovali celé jaro, tedy pokud počasí dovolilo. A poctivý trénink se vyplatil. V kategorii dívek na 1. místě doběhla a zlatou medaili obdržela Šarlotka Truxová, v kategorii chlapců na nejvyšší stupeň si pro zlatou medaili doběhl Lukášek Šrámek a hned za ním pro stříbro Kryštůfek Truxa. Musím však velice pochválit i ostatní běžce z naší třídy, bojovali jak o život! Fotky zde.

30. 4. 2013 Čarodějný den ve škole

Mohl by to být den jako každý jiný, ale již první příchozí zaváněli čarami a kouzly, ozdobeni všelijakou havětí, jejich ušmudlané tváře a čarodějné kloubouky, košťata a hůlky prozrazovaly, že je 30. duben. A co jsme se v čarodějné škole učili? Psali jsme kouzelnými hůlkami, četli z knih čar a kouzel, počítali rychlost a pořadí slétajících se čarodějnic, malovali je samé ve svátečním rozcuchu, jen pořádný venkovní rej s košťaty nám překazilo počasí. Alespoň jsme si měli co dát za domácí úkol. Fotky zde.

29. 4. 2013 Branný den 1. stupně

I ti nejmenší se prostřednictvím branného dne seznámili s ochranou člověka za mimořádných událostí. Den nám začal vyhlášením poplachu a evakuací školy na bezpečné místo. Tím se stalo škvárové fotbalové hřiště ve Velkém Březně. Zde nás čekaly úkoly: Ohlášení mimořádné události (obdoba Tiché pošty) a Evakuační zavazadlo (Kimovka). Následovalo překvapení v podobě ukázky výcviku policejních psů a také obranná cvičení, např. vystopování a chycení nebezpečného pachatele, který byl dokonce ozbrojen. Moc se nám líbilo, že jsme si tyto psí hrdiny mohli i pohladit. Bohužel pro deštivé počasí jsme se museli přesunout ke škole, zde jsme zvládli ještě hru Pitná voda (štafeta), ale Zamořené území (puzzle) a 1. pomoc a transport raněného jsme museli již zvládnout ve třídě. Přesto jsme se během dnešního dne nejen ledasčemu přiučili, ale také pobavili. Fotky zde.

12. a 19. 4. 2013

V tyto dny proběhl na přání dětí turnaj v "Páce". Původní návrh na uskutečnění turnaje padl od Lukáška Nováčka a tak se stal nejen účastníkem, ale také pořadatelem. Fota jasně napovídají, jaká atmosféra turnaj provázela - pohledy soutěžících z očí do očí, fandění spolužáků, ... A jak zápolení dopadlo? V kategorii chlapců se na 1. místo vypracoval Domík Vinš, na 2. místo Lukášek Šrámek a na 3. místo Matýsek Tauber, v kategorii děvčat se na 1. místo vybojovala Adélka Valicová, na 2. místo Šárinka Štěpánová a na 3. místo Amálka Vrbová. Všem vítězům blahopřejeme! Fotky zde.

18. 4. 2013 Den Země

Den Země jsme oslavili dopolednem plným soutěží a her. Hlavním cílem bylo dozvědět se užitečné informace o tom, jak pomoci naší planetě Zemi od odpadků a jak tyto odpady event. dále využít nebo zpracovat. A protože jsme si nejen pěkně zasoutěžili a pohráli, spokojili jsme se s krásným sedmým místem, za které jsme dostali tašku odměn a diplom. Na příští rok se však připravíme ještě zodpovědněji a budeme se snažit poskočit o nějaké to místečko výše. Porota také vyhodnotila 3 nejzajímavější Ropáky, naši mezi nimi nebyli, ale pro nás Ti naši byli stejně nejhezčí. Fotky zde.

25. 3. 2013 EKO-KOM - beseda na téma: Třídění odpadu

Zástupce EKO-KOMU nás seznámil s jedním z témat environmentální výchovy - vznik odpadu a další nakládání s ním. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého, nejvíce nás překvapilo, že např. z plastových lahví se vyrábějí fleecové mikiny, které měli někteří z nás na sobě. Nejdříve jsme si označili barevné kontajnery nápisy, abychom si ověřili, že víme, kam který odpad patří. Pak jsme si třídění odpadu vyzkoušeli prakticky. Kdyby jsme si vše chtěli zopakovat nebo se dozvědět ještě něco dalšího, stačí zadat www.tonda-obal.cz. Najdeme nejen fakta o třídění odpadu, ale také zajímavé obrázky a videa, ale i hry (pro děti, rodiče i učitele). Fotky zde.

7. 3. 2013 Recitační soutěž

Dne 7. 3. 2013 probělo školní kolo v recitaci. Třídu 1. b reprezentoval Lukášek Šrámek, Eliška Švarcová a Terezka Šefcová. O přestávce, kdy se porota radila o vítězích soutěže, jsme si společně zazpívali písničku, kterou jistě podle obrázků poznáte.Fotky z recitační soutěže zde a video zde.

Projektový den: Zachraňte lední medvědy

V pondělí 4. března proběhl v 1. b projektový den "Zachraňte lední medvědy". Nejdříve jsme si o ledních medvědech pověděli vše, co jsme zjistili nebo věděli. Při zhlédnutí 15-ti minutového přírodopisného filmu jsme si své vědomosti mohli ověřit, ale hlavně doplnit o další zajímavosti. Vše jsme pak mohli zúročit ve vědomostním testíku, který jsme vypracovávali ve skupinkách. Nakonec jsme si lední medvídky na ledových krách vyrobili a popřáli jsme jim na jejich Arktidě nerušený život bez ropných věží. Fotky zde.

Základní škola Velké Březno
Školní 87
403 23 Velké Březno

e-mail: info@zs-vb.cz
web: www.zs-vb.cz
ZŠ VELKÉ BŘEZNO
H
ředitel školy
475 228 757
zástupce ředitele 475 228 239

731 495 235
ekonomka 475 228 239
školní jídelna 731 491 822
školní družina 731 494 228

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím